Slopa kommunal- och landstingsskatten!

Det svenska skattesystemet med kommunalskatt, landstingsskatt och kronoskatt var aldrig tänkt för ett samhälle där nästan hela välfärden finansieras via skatter. Kommunernas och landstingens skattekraft och befolkningsstruktur kan variera stort och för att välfärden skall bli ungefär densamma i hela landet, infördes den s k Robin-Hood-skatten. När en ny skatt läggs ovanpå en redan komplicerad beskattning, blir det svårt att överblicka konsekvenserna och Robin-Hood-skatten har med rätta utsatts för hård kritik.

Världens högsta skatteuttag medför inte att Sverige också är världens bästa skatteadministratör. I många andra länder har problemet med utjämning mellan rika och fattiga regioner lösts både enklare och bättre. Motsvarigheten till kommuner och landsting ges där ingen egen beskattningsrätt.

Kommunerna får ett belopp från staten. Hänsyn är tagen till folkmängd, åldersstruktur och andra speciella förhållanden. Något skatteutjämningsproblem uppstår då inte mellan kommunerna. Visserligen sätts ett tak för den kommunala verksamheten men självstyret finns kvar. Kommunen kan själv bestämma hur den vill disponera sitt belopp och om den vill spara eller låna till större investeringar. Räcker inte pengarna, måste kommunen lita till frivilliga insatser men blir det pengar över, finns inget som hindrar att dessa delas ut till invånarna.

Det finns fler argument för att slopa kommunernas och landstingens rätt att beskatta. För att kunna uppnå målet full sysselsättning måste finanspolitiken vara effektiv. Det blir den inte om staten måste dela beskattningsrätten med kommuner och landsting. Dessa kan endast tänka "privatekonomiskt". Den restriktionen gäller inte staten om den har egen valuta. Tilltäppt inflationsgap och hög sysselsättning räcker som mål. Statsbudgetens saldo blir en ointressant restpost. Kommuner och landsting får inte med sin beskattning sabotera en sofistikerad statlig finanspolitik. Hela beskattningsutrymmet bör behärskas av staten.

Att slopa kommunal- och landstingsskatterna borde vara Sveriges f n mest angelägna reform!

LH

Maj 2002